Amazon

At Amazon, we strive to be the most customer-centric company on Earth. Amazon is continually evolving and is a place where motivated employees thrive and where employee ownership and accountability lead to meaningful results. Are you ready to champion outstanding customer service and create solutions to solve tomorrow’s problems today? With every order made and parcel delivered, customer demand at Amazon is growing. To meet this demand and keep our world-class service running smoothly, we’re hiring graduates and students to grow our Operations team across Europe. Graduate roles are full-time, permanent positions. You’ll have the chance to work with experienced leaders who will give you insight into our business and the required skills for Area Manager, Shift Manager, and HR Partner roles.

Amazon

W Amazon staramy się być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon nieustannie się rozwija i jest miejscem, w którym zmotywowani pracownicy ciągle się rozwijają, a postawa właścicielska i odpowiedzialność pracowników prowadzą do osiągania wyników. Czy jesteś gotowy, aby już dziś promować doskonałą obsługę klienta i tworzyć rozwiązania, które rozwiążą problemy jutra? Z każdym złożonym zamówieniem i dostarczoną przesyłką, zapotrzebowanie klientów w Amazon rośnie. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu i zapewnić płynne działanie naszych światowej klasy usług, zatrudniamy absolwentów i studentów, aby powiększali nasz zespół operacyjny w całej Europie. Role absolwentów to pełnoetatowe, stałe stanowiska. Będziesz miał okazję współpracować z doświadczonymi liderami, którzy dadzą Ci wgląd w naszą działalność i wymagane umiejętności na stanowisku Kierownika Zmiany.