Kursy naukowe

Kursy naukowe

To kilkudniowe wydarzenie organizowane 4 razy do roku, wraz ze zmieniającymi się sezonami.

Meet IT

Meet IT

Łączy studentów, uczelnię oraz firmy wokół rozwoju, innowacji i nowych technologii.

Enter Design

Enter Design, to jeden z najnowszych projektów organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W marcu 2020 roku odbyła się pierwsza edycja.

Dzień z Pracodawcą

To spotkanie firmy ze studentami Politechniki Łódzkiej mające na celu zbliżenie środowiska studenckiego z biznesowym.

Meet IT

Meet IT

It connects students, the university and companies around development, innovation and new technologies.

Amazon

At Amazon, we strive to be the most customer-centric company on Earth. Amazon is continually evolving and is a place where motivated employees thrive and where employee ownership and accountability lead to meaningful results. Are you ready to champion outstanding customer service and create solutions to solve tomorrow’s problems today? With every order made and … Read more

Amazon

W Amazon staramy się być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon nieustannie się rozwija i jest miejscem, w którym zmotywowani pracownicy ciągle się rozwijają, a postawa właścicielska i odpowiedzialność pracowników prowadzą do osiągania wyników. Czy jesteś gotowy, aby już dziś promować doskonałą obsługę klienta i tworzyć rozwiązania, które rozwiążą problemy jutra? Z każdym … Read more