Enter Design

Enter Design, to jeden z szkoleniowych projektów organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W marcu 2020 roku odbyła się pierwsza edycja. Jest to wydarzenie mające na celu przybliżyć zainteresowanym studentom świat grafiki komputerowej. Podczas eventu odbywa się szereg szkoleń, które w praktyczny sposób pokazują uczestnikom podstawy kompozycji, estetyki graficznej oraz niezbędne narzędzia wykorzystywane podczas tworzenia wszelkiego rodzaju kontentu. Studenci otrzymują również certyfikat poświadczający odbyte szkolenie i zdobytą na nim wiedzę. Enter Design rozwija w uczestnikach pasje artystyczne, które mogą potem wykorzystać w praktyce.