Martyna Jarosik

Prezes

martyna.jarosik@best.p.lodz.pl

Igor Stefański

Sekretarz

igor.stefanski@best.p.lodz.pl

Mateusz Bagiński

Skarbnik

mateusz.baginski@best.p.lodz.pl

Wiktoria Stasiak

Wiceprezes ds. Polityki Personalnej

wiktoria.stasiak@best.p.lodz.pl

Weronika Krawiec

Wiceprezes ds. Promocji

weronika.krawiec@best.p.lodz.pl

Marta Michalska

Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami

marta.michalska@best.p.lodz.pl