Month: May 2021

Amazon

At Amazon, we strive to be the most customer-centric company on Earth. Amazon is continually evolving and is a place where motivated employees thrive and where employee ownership and accountability lead to meaningful results. Are you ready to champion outstanding customer service and create solutions to solve tomorrow’s problems today? With every order made and … Czytaj więcej

Amazon

W Amazon staramy się być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon nieustannie się rozwija i jest miejscem, w którym zmotywowani pracownicy ciągle się rozwijają, a postawa właścicielska i odpowiedzialność pracowników prowadzą do osiągania wyników. Czy jesteś gotowy, aby już dziś promować doskonałą obsługę klienta i tworzyć rozwiązania, które rozwiążą problemy jutra? Z każdym … Czytaj więcej

PG Logo Ambasadorstwa

P&G

P&G is the world’s largest consumer goods company.

PG Logo Ambasadorstwa

P&G

P&G to największa na świecie firma produkująca towary konsumpcyjne.

MARS Logo Ambasadorstwa

MARS

Mars Incorporated is a family business with over a hundred years of history!

MARS Logo Ambasadorstwa

MARS

Mars Incorporated jest firmą rodzinną o ponad stuletniej historii!